Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Zahraničné hospodárstvo

Globus © photocase.com/A.P.

© photocase.com/A.P.

Rakúsko je priemyselnou krajinou s malým vnútorným trhom, preto je zahraničný obchod taký mimoriadne dôležitý. Tu nájdete zostavu ukazovateľov, obchodných partnerov a skupín tovarov.

Importy 2017: 147,6 mld. eur
Exporty 2017: 141,9 mld. eur
Exportná kvóta 2017 (tovary a služby v % z HDP) bola 54 %.

Obchodní partneri

Najdôležitejšími obchodnými partnermi sú:

 • Nemecko
 • USA
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Švajčiarsko

Blízko ležia aj štáty strednej a východnej Európy, čo je jedným z dôvodov prečo narastá význam obchodu a hospodárskych kontaktov s týmito krajinami. Podiel rakúskych exportov do týchto regiónov bol v roku 2017 18,6%.

TOVAROVÝMI SKUPINAMI

Najdôležitejšími tovarovými skupinami v exportoch sú:

 • stroje a zariadenia
 • motorové vozidlá a diely na automobily
 • železo, oceľ a kovový tovar
 • potraviny a nápoje
 • lekárske a lekárnické výrobky
 • umelá hmota a tovary z nej
 • papier a lepenka

Mimoriadny význam má aj export služieb, pričom tu je na prvom mieste cestovný ruch.

Linky k téme

 
Statistics Austria
Posledná aktualizácia:
2018.05.08
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA