Advantage Austria Показване навигация

Народно стопанство

Диаграма © photocase.com/nortys

© photocase.com/nortys

В контекста на икономическото развитие в Европа Австрия може да регистрира динамика на икономическия растеж над средното ниво и едно от най-ниските равнища на безработица. Информирайте се тук за основите на австрийското народно стопанство.

Австрия е смятана за една от най-стабилните страни в света. Регистрират се ниски проценти на инфлация, беше спрян растежът на публичните дългове, бюджетната политика е насочена към изравняване на бюджета. Взети са многообразни мерки за повишаването на динамиката на икономическия растеж чрез либерализации и приватизации и гарантирането на сигурността на социалните системи за бъдещето чрез реформи.

По своя брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в размер на 41.970 евро (номинално за  2017 г.) Австрия се нарежда сред първите страни както в ЕС, така и в света. За 2018 г. се прогнозира ръст на австрийския БВП от 2,8%.

Австрийски брутен национален доход

Източник: Statistics Austria; EU-Commission, EUROSTAT, OECD
2014г.: 333,50 милиарда евро 

2015г.:

 341,97 милиарда евро 
2016г.: 353,12 милиарда евро 
2017r.:369,93 милиарда евро 

Линкове към темата

 
Статистика Австрия
Последна актуализация на:
2018.05.09
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA