Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Rahvamajandus

Tulpdiagramm © photocase.com/nortys

© photocase.com/nortys

Euroopa majandusarengu kontekstis võib Austrias täheldada keskmisest suuremat kasvudünaamikat ja üht madalaimat töötute osakaalu. Siin me informeerime teid Austria rahvamajanduse põhialustest.

Austria on üks stabiilsemaid maid maailmas. Seda iseloomustab madalad inflatsiooniprotsendid, suudeti pidurdada riigivõlga, eelarvepoliitika lähtub tasakaalustatud riigieelarvest. Rakendati mitmekesiseid abinõusid, et tagada liberaliseerimise ja privatiseerimise teel kasvudünaamika ja kindlustada reformide abil sotsiaalsüsteemid tulevikuks.

SKP (sisemajanduse koguprodukt) elaniku kohta on 39.110 eurot (2015 nominaal), mis tõstab Austria esimese kümne riigi hulka nii EL-s kui ka ülemaailmselt.

Aastaks 2016 prognoositakse Austria SKP tõusu 1,9% võrra.

Austria brutosissetulek 

Allikas: Statistics Austria; EU-Commision, EUROSTAT, OECD
2012: 317,38 miljardit eurot 
2013: 323,81 miljardit eurot 
2014: 327,20 miljardit eurot 
2015: 334,98 miljardit eurot 

Lingid teema kohta

 
Austria Statistika (Statistics)
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA