Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Rahvamajandus

Tulpdiagramm © photocase.com/nortys

© photocase.com/nortys

Euroopa majandusarengu kontekstis võib Austrias täheldada keskmisest suuremat kasvudünaamikat ja üht madalaimat töötute osakaalu. Siin me informeerime teid Austria rahvamajanduse põhialustest.

Austria on üks stabiilsemaid maid maailmas. Seda iseloomustab madalad inflatsiooniprotsendid, suudeti pidurdada riigivõlga, eelarvepoliitika lähtub tasakaalustatud riigieelarvest. Rakendati mitmekesiseid abinõusid, et tagada liberaliseerimise ja privatiseerimise teel kasvudünaamika ja kindlustada reformide abil sotsiaalsüsteemid tulevikuks.

SKP (sisemajanduse koguprodukt) elaniku kohta on 40.420 eurot (2016 nominaal), mis tõstab Austria esimese kümne riigi hulka nii EL-s kui ka ülemaailmselt.

Aastaks 2017 prognoositakse Austria SKP tõusu 2,2% võrra.

Austria brutosissetulek 

Allikas: Statistics Austria; EU-Commision, EUROSTAT, OECD
2013: 324,78 miljardit eurot 
2014: 333,50 miljardit eurot 
2015: 341,97 miljardit eurot 
2016: 353,12 miljardit eurot 

Lingid teema kohta

 
Austria Statistika (Statistics)
Viimati uuendatud:
2017.09.27
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA