Advantage Austria نمایش فهرست

اقتصاد ملي

Balkendiagramm © photocase.com/nortys

© photocase.com/nortys

اتريش از جمله كشورهاي اروپائي است كه در غالب پيشرفت هاي اقتصادي رشد قابل توجهي از خود نشان داده و از كمترين ميزان بيكاري برخوردار مي باشد. با مطالعه متن زير مي توانيد از پايه و اساس اقتصاد ملي اتريش آگاهی یابید.

اتريش از جمله با ثبات ترين كشورهاي دنيا با کم ترین میزان تورم است. بر همين اساس افزايش بدهي های عمومی متوقف و سياست مالی بر ایجاد توازن در تعیین بودجه متمرکز شده است. در اين راستا اقدامات همه جانبه اي انجام شده تا از طریق اقدامات آزاد و خصوصی سازی بخش ها، ميزان رشد افزایش یاقته و با اعمال اصلاحات، سيستم اجتماعی طی سال های آتی تضمین شود.

اتریش از ژانویه 1995 عضو اتحادیه اروپا و یکپارچه سازی در بازار مشترک است. کشور اتریش با توجه به تولید سرانه ناخالص ملی به ارزش 41.970 یورو (2017) نه تنها در محدوده اتحادیه اروپا بلکه در سطح بین المللی نیز در رده بالایی قرار دارد.

در سال 2018 نیز رشدی به میزان 2,8% در بخش تولید سرانه ناخالص ملی برای این کشور پیش بینی شده است.

ميزان درآمد ناخالص ملي در اتريش

منبع: Statistics Austria; EU-Commission, EUROSTAT, OECD
2014: 333,50 میلیارد یورو 
2015: 341,97 میلیارد یورو 
2016: 353,12 میلیارد یورو 
2017:369,93 میلیارد یورو 

لینک های مربوطه

 
آمار اتریش
آخرين تاريخ به روز رساني
2018.05.09
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA