Advantage Austria Показване навигация

Важни сектори

Топчета върху синя повърхност © photocase.com/MAX.V

© photocase.com/MAX.V

В австрийската икономическа структура доминират преди всички малките и средните предприятия. Хвърлете един поглед на най-важните сектори и регионалните възлови отрасли на австрийската икономика.

Промишлени отрасли

Най-важните промишлени отрасли в Австрия са

  • хранително-вкусова промишленост
  • машиностроене и строителство със стоманени конструкции
  • химия и автомобилна индустрия
  • електрическа и електронна индустрия, както и
  • дървообработваща и хартиена промишленост.

От тези промишлени отрасли идва и голяма част от австрийския износ на стоки.

РЕГИОНАЛНИ ВЪЗЛОВИ ОТРАСЛИ

Възловите икономически отрасли се намират в

Горна Австрия Железодобивна, стоманодобивна, химическа и машиностроителна промишленост
Залцбург:Електрическа, дървообработваща и хартиена промишленост, надрегионални услуги в областта на търговията на едро и транспорта
Форарлберг:Текстилни изделия, облекло 
Каринтия:Дървообработваща и хартиена промишленост
Щирия:Автомобили, железодобивна и стоманодобивна промишленост, преработваща промишленост
Тирол:Стъкло, дървесина
Виена:Финансови услуги

Туризъм

Туризмът играе голяма икономическа роля в Австрия. През 2016 г. страната е била посетена от около 28,1 милиона чуждестранни гости, това са около 102,8 милиона нощувки (3/4 от всички нощувки), а общо е имало около 140,8 милиона нощувки.

Най-голямата част от посетителите идват от 

  • Германия
  • Нидерландия
  • Швейцария и Лихтенщайн
  •  Италия
  • Великобритания

Линкове към темата

 
Реклама Австрия
 
браншове
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA