Advantage Austria Indicare navigare

Sectoare importante

Sfere pe o suprafaţă albastră © photocase.com/MAX.V

© photocase.com/MAX.V

În structura economică austriacă domină în special întreprinderi mici şi mijlocii. Aruncaţi o privire asupra celor mai importante sectoare şi asupra aspectelor cheie regionale ale economiei austriece.

Ramuri industriale

Cele mai importante ramuri industriale ale Austriei sunt

  • industria de alimente şi delicatese
  • industria constructoare de maşini şi metalurgia
  • industria chimică şi cea constructoare de vehicule
  • industria electromecanică şi electronică cât şi
  • industria lemnului şi a hârtiei.

Din cadrul acestor ramuri industriale provine o mare parte a exportului austriac de mărfuri.

Sectoare cheie pe regiuni

Sectoarele economice cheie se află în

Austria Superioară:Industria siderurgică, metalurgică, chimică şi a construcţiilor de maşini
Salzburg:industria produselor electrice, a lemnului şi hârtiei, servicii supra-regionale în comerţul engros şi transporturi
Vorarlberg:Produse textile, îmbrăcăminte
Kärnten:Industria lemnului şi a hârtiei 
Steiermark:industria constructoare de vehicule, siderurgia şi metalurgia, industria prelucrătoare
Tirol:sticlă. lemn
Viena:servicii financiare  

Turismul

Turismul joacă un rol economic deosebit de important în Austria. În anul 2016 ţara a fost vizitată de circa 28,1 mil. oaspeţi străini, ceea ce reprezintă aproape 102,8 mil. înnoptări (3/4 din totalul de înnoptări), în total înregistrându-se circa 140,8 milioane de înnoptări.

Cei mai mulţi vizitatori vin din

  • Germania
  • Olanda
  • Elveţia, Liechtenstein
  • Italia
  • Marea Britanie
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA