Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Dôležité sektory

Kugeln auf blauer Fläche © photocase.com/MAX.V

© photocase.com/MAX.V

V rakúskej hospodárskej štruktúre dominujú predovšetkým malé a stredné podniky. Prezrite si najdôležitejšie sektory a regionálne ťažiská rakúskeho hospodárstva.

Priemyselné odvetvia

Najdôležitejšími priemyselnými odvetviami Rakúska sú:

 • potravinárstvo a výroba požívatín
 • strojárenstvo a oceliarstvo
 • chemický a automobilový priemysel
 • elektrotechnický a elektronický, ako aj u
 • drevársky a papiernický priemysel.
   

Z týchto priemyselných odvetví pochádza a veľká časť rakúskeho tovaru na export.

Regionálne ťažiská

Hospodárske ťažiská sa nachádzajú v:

Horné Rakúsko:železiarne, oceliarne, chemický priemysel a strojárenstvo
Salzbursko:elektrotechnický, drevársky a papiernický priemysel, nadregionálne služby vo veľkoobchode a dopravné hospodárstvo
Vorarlbersko:textil, odevy
Korutánsko:drevársky a papiernický priemysel
Štajersko:motorové vozidlá, železiarne, oceliarne, spracujúci priemysel
Tirolsko:sklo, drevo
Viedeň:finančné služby

Cestovný ruch

Cestovný ruch zohráva v Rakúsku veľmi dôležitú hospodársku úlohu. V roku 2016 navštívilo krajinu okolo 28,1 miliónov hostí zo zahraničia, to je skoro 102,8 miliónov prenocovaní (3/4 celých prenocovaní), celkom bolo skoro 140,8 miliónov nocovaní.

Najviac návštevníkov prichádza z: 

 • Nemecka
 • Holandska
 • Švajčiarsko, Lichtenštajnsko
 • Talianska
 • Veľkej Británie
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA