Advantage Austria Показване навигация

Икономиката от 1950 г. насам

Банкноти по 50 евро © photocase.com/Elektromolch

© photocase.com/Elektromolch

Австрия, една страна, принадлежала към най-бедните държави в Европа след Втората световна война, се превърна през последните десетилетия в една от най-богатите страни на света. Тук ще намерите кратко изложение за пътя й дотук.

След края на Втората световна война икономиката на Австрия се е намира в лошо състояние. Инфраструктурата е разрушена, а продукцията на промишлеността е ограничена.

През 1948 г. е задействан планът „Маршал”. Целта му е изграждането на самостоятелна икономика на страната.

През първите години след войната двигателят на икономиката е предимно национализираната промишленост. През 1952 г. шилингът става стабилна валута, а икономическият растеж в годините след това се движи в двуцифрената област. Предприятията процъфтяват, качеството на жилищното строителство и на инфраструктурата се подобрява.

Един от факторите за успех на австрийския икономически бум е социалното партньорство. Доброто сътрудничество и взаимодействие между представителите на работниците и работодателите било основата за подобаващи трудови възнаграждения и инвестиции.

Икономическият бум приключва с нефтените кризи през 70-те години на 19-ти век.

От голямо значение за австрийската икономика от последните десет до петнадесет години са присъединяването на Австрия към ЕС (1995 г.), отварянето на бившия Източен блок и разширяването на ЕС.

Линкове към темата

 
Социално партньорство
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA