Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Majandus alates 1950. aastast

50-ne Eurosed rahatähed © photocase.com/Elektromolch

© photocase.com/Elektromolch

Austria, riik mis kuulus peale Teist maailmasõda Euroopa kõige vaesemate riikide hulka, on viimaste kümnendite jooksul arenenud maailma üheks kõige jõukamaks riigiks. Siin toome lühikese kirjelduse läbitud teest.

Austria majandus oli peale Teise maailmasõja lõppu halvas seisus. Infrastruktuur oli purustatud, tööstuse toodang piiratud.

1948. aastal käivitus Marshall-plaan, mille eesmärgiks oli iseseisva majanduse ülesehitamine.

Esimestel sõjajärgsetel aastatel oli majanduse mootoriks eelkõige riiklik tööstus. 1952. aastal sai šillingist stabiilne valuuta, järgnevate aastate majanduskasvu näitajad olid kahekohalised. Ettevõtted edenesid, paranes elamuehituse ja infrastruktuuri kvaliteet.

Üks austria majandusbuumi edufaktoritest oli sotsiaalpartnerlus. Töövõtjate ja tööandjate esindajate hea koostöö pani aluse mõistlikele palkadele ja investeeringutele.

Majandusbuum lõppes 1970-ndate naftakriisiga.

Austria majanduse jaoks oli viimasel kümnel-viieteistkümnel aastal suur tähtsus Austria astumisel Euroopa Liitu (1995), endise idabloki lagunemisel ja Euroopa Liidu idasuunalisel laienemisel.

Lingid teema kohta

 
Sotsiaalpartner
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA