Advantage Austria Показване навигация

ADVANTAGE AUSTRIA – на Ваше разположение навсякъде по света

ADVANTAGE AUSTRIA с нейната мрежа от около 110 офиса в над 70 страни предлага на австрийските компании и техните международни бизнес партньори всеобхватна палитра от услуги. Около 800 сътрудници и 35 консултанта Ви съдействат, за да намерите подходящите доставчици и бизнес партньори в Австрия. Годишно организираме около 1.200 форума с цел създаване на бизнес контакти. Освен това ADVANTAGE AUSTRIA предлага и други услуги - от установяване на контакти с австрийски фирми, ако търсите вносители, дистрибутори или търговски представители, до подробна информация за подходящо място за стопанска дейност и начина за стъпване на австрийския пазар.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA