Advantage Austria Показване навигация

FRESH VIEW

Поредицата бюлетини Fresh View представя различни области на австрийската икономика. Браншово специфични данни и преглед на дадения отрасъл съчетани с презентации на съответните австрийски експортно-ориентирани компании дават подробна представа за австрийската икономика.


Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA