Advantage Austria نمایش فهرست

FRESH VIEW

هر یک از مجلات دید تازه (FRESH VIEW) مروری کلی بر بخش ویژه تجارت اتریش را ارائه می دهند. داده ها و گزارشات پس زمینه در شاخه صنعت با گزارش هایی از شرکت های صادرکننده اتریشی تکمیل شده و تصویری جامع از بازار کسب و کار در اتریش را به نمایش می گذارند.


چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA