Advantage Austria Показване навигация

Бионауки и медицинска техника от Австрия

2015.01.07

Австрия е един от лидерите в определени области на бионауките и медицинската техника.

Със своята отлично изградена мрежа от центрове за изследователска и развойна дейност Австрия е призната в цял свят в областта на бионауките и медицинската техника. Взаимодействието на глобалните играчи с изследователски центрове в Австрия от една страна и на млади, динамични начинаещи с реномирани университети от друга създава отлични условия за успеха на австрийската индустрия свързана с бионауките.

Значението на индустрията свързана с бионауките не се ограничава само върху медицината. Въз основа на широката палитра от доставчици и сервизни фирми браншът има тесни връзки и с други промишлени сектори, като например с машиностроенето. Развиващият се със забележителна скорост сектор с неговите над 700 предприятия в областите биотехнологии, фармацевтична индустрия и медицинска техника се е превърнал в незаменим стопански фактор и иновативна сила в Австрия.

Допълнителна информация за австрийски фирми в индустрията свързана с бионауките и медицинската техника, както и възможности за коопериране предлага най-новото издание на специализираното списание ФРЕШ ВЮ:ФРЕШ ВЮ Бионауки и медицинска техника, Nr 155/2014 [pdf, 5,400.7kb]

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA