Advantage Austria نمایش فهرست

علوم زندگی و فناوری پزشکی از اتریش

2015.01.12

اتریش یکی از سردمداران جهانی در بخش های مشخصی از علوم زندگی و فناوری پزشکی است.

کشور اتریش با بهره گیری از شبکه های ارتباطی تحقیقات و توسعه خود در بخش های علوم زندگی و فناوری پزشکی در سطح بین المللی از شهرت خوبی برخوردار است. همکاری نقش آفرینان جهانی با نهادهای تحقیقاتی اتریش از یکسو و همکاری های نوپا و پویا با دانشگاه های بنام از سوی دیگر، شرایط بینظیری جهت کسب موفقیت برای صنعت علوم زندگی در این کشور ایجاد نموده اند.

مفهوم علوم زندگی تنها منحصر به علم پزشکی نیست. بدلیل طیف وسیع عرضه پیشنهادات توسط شرکت ها در ارائه خدمات و تدارکات، این بخش ارتباطات محکمی با سایر شاخه های صنعتی  از جمله ساخت ماشین آلات، یافته است. این شاخه با رشد محسوس و سریع خود با بیش از700 شرکت فعال در بخش های بیوتکنولوژی، داروسازی و فناوری پزشکی به یکی از شاخه های اقتصادی ضروری و قدرتی خلاق در کشور اتریش مبدل شده است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون شرکت های فعال در بخش های علوم زندگی و فناوری پزشکی همچنین بررسی فرصت های همکاری از شما دعوت می کنیم تا به مطالعه جدیدترین نسخه نشریه دید تازه بپردازید:  
دید تازه بر علوم زندگی و فناوری پزشکی , Nr 155/2014 [pdf, 5,400.7kb]

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA