Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

medicínska veda a technika z Rakúska

2015.01.07

Rakúsko patrí k priekopníkom v určitých oblastiach medicínskej vedy a techniky.

Vďaka svojim vedeckým a vývojovým centrám sa Rakúsko teší celosvetovo vynikajúcej povesti v odvetví medicínskej vedy a techniky. Na jednej strane je to súhra globálnych hráčov s vedeckými zariadeniami, na druhej strane mladé a dynamické startupy s renomovanými univerzitami, ktoré vytvárajú v Rakúsku perfektné podmienky pre úspech priemyslu medicínskych vied.

Význam medicínskych vied však nie je vymedzený iba na medicínu. Na základe širokej ponuky dodávateľov a servisných firiem má toto odvetvie silné spojenie aj s inými priemyselnými odvetviami, ako napríklad strojárstvo. Tento s ohromujúcou rýchlosťou rastúci sektor sa so svojimi viac ako 700 podnikmi v oblastiach biotechnológie, či farmaceutickej a medicínskej techniky stal nepostrádateľných hospodárskym faktorom a inovatívnou silou Rakúska.

Podrobnejšie informácie o rakúskych podnikoch z odvetvia medicínskej vedy a techniky, ako aj podnety na možnosti spolupráce ponúka najnovšie vydanie magazínu z tohto odvetvia FRESH VIEW: FRESH VIEW medicínska veda a technika, č. 155/2014 [pdf, 5,400.7kb]

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA