Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

4th Danube Financing Dialogue
23. – 24. apríl 2015 v Záhrebe, Chorvátsko

2015.03.25

V rámci 4th Danube Financing Dialogue sa stretnú projektoví účastníci s finančnými inštitútmi, aby zrealizovali svoje nápady pre Dunajský región. Podujatie sa uskutoční od 23. do 24. apríla 2015 v Záhrebe.

4th Danube Financing Dialogue ponúka súkromným a verejným projektovým investorom možnosť nájsť vhodné možnosti financovania pre Dunajský región. Dôraz je kladený na významné projekty: vyberú sa najmä pre Dunajský región jedinečné a relevantné projekty, ktoré budú následne prezentované na projektovej výstave 23. apríla.

Usporiadatelia, finančníci, zástupcovia dotačných inštitúcií a vysoko postavení verejní činitelia budú mať možnosť zistiť o projekte viac. Projektoví investori budú mať možnosť získať nové kontakty, diskutovaťaj medzi štyrmi očami a zúčastniť sa iných formálnych či neformálnych aktivít na nadviazanie nových kontaktov.

Ďalšie informácie o podujatí, ako aj online registráciu nájdete na stránke podujatia (v angličtine) .

Danube Financing Dialogue (DFD) je iniciatíva EU Strategy for the Danube Region (EUSDR).

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA