Advantage Austria Показване навигация

Рекорден резултат при установяване на нови фирми в Австрия

2015.04.10

276 международни компании са се регистрирали за пръвпът миналата година в Австрия, по-голямата част от които в столицата Виена.

Инвестиционната агенция ABA-Invest in Austria есъдействала през 2014 г. за регистрацията на общо 276 международни компании в Австрия. Това е покачване с 21% спрямо 2013 г. и представлява най-добрия резултат в33-годишната история на агенцията. Инвестициите са нарастнали с близо 7% на 371мил. евро, при което броят на новосъздадените работни места се е увеличил на 2.645(+79%).

Най-важната страна инвеститор с 88 фирми е Германия (+4%). Много положително сасе развили инвестициите от Италия с най-добрия резултат досега: Общо 43 италианскикомпании са се установили през 2014 г. в Австрия (+23%). Трябва да се отбележии нарастващия интерес от Централна и Югоизточна Европа: С 74 предприятия тазигрупа отбелязва 27% от всички нови фирмени регистрации.

Това което се цени в Австрия като дестинация за инвестиции е, че се явява катосвързващо звено за Централна, Югоизточна и Източна Европа, също и че предлагаквалифицирани специалисти, висока стабилност и правна сигурност. Към това сеприбавят и енергийната сигурност и високия стандарт на живот..

Прогнозите за 2015 г. са многообещаващи: АБА в момента работи с 737 международни компании, които проявяват конкретенинтерес за инвестиране, с което се надвишава с 6% стойността от миналата година.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA