Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Rekordný výsledok v zakladaní sídiel podnikov v Rakúsku

2015.04.10

276 medzinárodných podnikov siv minulom roku založilo sídlo v Rakúsku, z toho väčšina v hlavnom meste, Viedni.

Agentúrapre zakladanie sídiel podnikov ABA-Invest in Austria založila v roku2014 v Rakúskusídlo celkovo276 medzinárodným podnikom. V porovnanís rokom 2013 prišlo k nárastu o 21 %, čo činí doposiaľ najlepšívýsledok v 33-ročnej histórii agentúry. Celková investovaná suma sazvýšila o takmer 7 % na 371 mil. eur a počet vytvorených pracovnýchmiest sa stúpol na 2 645 (+79%).

Najdôležitejším investorom je s počtom sídiel 88 Nemecko (+4%). Pozitívnazmena bola pri zakladaní sídiel podnikov z Talianska, ktoré dosiahlizatiaľ celkovo najvyšší výsledok: v roku 2014 sa usadilo v Rakúsku 43talianskych podnikov (+23%). Markantný je zvyšujúci sa záujem z oblastiCEE a SEE krajín: so svojimi 74 podnikmi sa táto skupina krajín podieľa na27% všetkých založení sídiel agentúrou ABA.

Na sídle v Rakúsku oceňujú investori najmä funkciukrajiny ako dopravného uzla pre smery strednej, juhovýchodnej a východnejEurópy, kvalifikovanú pracovnú silu a vysokú mieru stabilitya právnej istoty. K tomu sa ešte pridáva energetická bezpečnosť a celkovézabezpečenie, ako aj  v medzinárodnomporovnaní vysoká životná úroveň.

Výhľady pre rok 2015 sú sľubné: ABA sa v súčasnostizaoberá 737 medzinárodnými podnikmi s konkrétnym záujmom o založeniesídla, čo prekračuje minuloročnú hodnotu o 6%.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA