Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Building Smart for Smarter Cities – odborná konferencia a matchmakingové podujatie: 10. - 11. jún 2015, Viedeň, Rakúsko

2015.04.10

Podnikatelia z odvetvia stavebníctva,developeri, architekti a investori z celej Európy majú v rámciodbornej konferencie a matchmakingovej burzy jedinečnú príležitosťrozšíriť svoje kontakty a nájsť si nových obchodných partnerov.

Konferencia „Building Smart for SmarterCities“ ponúkne počas doobedia dňa 10. júna 2015 celú radu hodnotnýchpanelových diskusií a odborných príspevkov k aktuálnym trendom. Poobedesú na programe individuálne B2B-stretnutia medzi podnikmiz odvetvia stavebníctva, developermi, odberateľmi, investormi z celejEurópy.

Na druhý deň, 11. júna 2015, budú maťúčastníci možnosť zúčastniť sa na exkurziách, zameraných na vybrané projekty voViedni a širšom okolí.

Ďalšie informácie o podujatí, registrácii, programe, online rezerváciiB2B-termínov s ostatnými zúčastnenými spoločnosťami nájdete na internetovej stránke podujatia.

Odborná konferencia a matchmakingová burza sa koná v dňoch 10. a 11. júna 2015 v centrále Hospodárskej komory Rakúska (Wirtschaftskammer Österreich) vo Viedni. Účasť na podujatí je bezplatná, prosíme však o záväzné prihlásenie.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA