Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

EXPO Miláno: Rakúsky pavilón v podobe elektrárne na výrobu čerstvého vzduchu

2015.04.21

Nadýchnuť sa a zažiť atmosféru sviežosti lesa! Ktomu pozýva rakúsky koncept „breathe.austria“. A naozaj, v rakúskompavilóne nájdu návštevníci les, v ktorom sa budú môcť nadýchať čerstvéhovzduchu.

Od 1. mája do 31.októbra 2015 sa koná svetová výstava na tému „Feeding the Planet. Energy forLife“. Viac ako 140 krajín a organizácií odprezentuje v rámci Expo Miláno 2015 svoje vízie i budúcnosti našej planéty.

K najoriginálnejším projektom sa v Milánejednoznačne zaradí i rakúsky breathe.austria – aktívny klimatický koncept, ktorý demonštrujekrásu a úžitok prírody. Realizovaný koncept má podobu lesa, v ktorom rastieokolo 60 stromov o výške do 12 metrov. Les sa spoločne s početnými trvalkami,machmi, kríkmi a lišajníkmi podieľa na vytváraní príjemne chladivej mikroklímya na vysokej kvalite vzduchu.

Ťažisko konceptu spočíva v ekologickomvýkone lesnej plochy o veľkosti 560 m², ktorá funguje ako elektráreň načerstvý vzduch: za hodinu vyprodukuje kyslík v objeme, ktorý vystačí pre1.800 návštevníkov. Na výrobu elektriny sa potom použije solárny článoks farbivom: elektrina je tak vyrábaná zo svetelnej energie na bázeprincípu fotosyntézy. Rakúsky pavilón pôsobivo poukazuje na to, ako môžu zovzájomnej synergie prírodných a technologických procesov vznikať budúce riešeniaglobálnej problematiky.

Nezvyčajný dizajn sa odráža i v kulinárskejponuke rakúskych top kuchárov. Menu bude pozostávať z lahôdok a tohonajlepšieho, čo les ponúka.

Rakúsky pavilón navyše poslúžiaj ako miesto stretnutia pre podniky z celého sveta.

Virtuálnu prehliadku pavilónusi môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA