Advantage Austria Показване навигация

Скрити шампиони от Австрия превземат света

2015.04.24

Австрийските шампиони в пазарните ниши имат отличен имидж в международен план – продукти и услуги „made in Austria“ са желани в цял свят.

Предприятията от Австрия доказват отново и отново, че могат да бъдат успешни в международния бизнес въпреки трудните рамкови условия. Това не е изненада, тъй като австрийските компании притежават отличен имидж. По отношение на качество, иновативност, ноу-хау и надеждност австрийските фирми са на водещо световно ниво.

Целта на настоящата публикация е да представи избрани представители на австрийските световни пазарни лидери, като им предостави платформа за международна презентация. Така от една страна в центъра на вниманието се поставят постиженията на компаниите за страната и обществото, а от друга страна се изяснява и какви импулси дават те за растежа и благосъстоянието като цяло.

Допълнителна информация за скритите шампиони на Австрия, както и възможности за коопериране предлага специалното издание на публикацията ФРЕШ ВЮ:

ФРЕШ ВЮ специално издание: Скритите шампиони на Австрия [pdf, 7,831.5kb]

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA