Advantage Austria نمایش فهرست

قهرمانان ناپیدای اتریشی، جهان را فتح می کنند

2015.04.28

قهرمانان اتریشی در عرصه بین المللی به شهرت خوبی دست یافته اند - محصولات و خدمات "ساخت اتریش" دردنیا مورد استقبال قرار می گیرند. 

شرکت های اتریشی همواره ثابت کرده اند در تجارت جهانی با وجود شرایط دشوار، عملکردی موفق داشته اند. جای تعجب نیست که این شرکت ها تصویری برجسته از خود به نمایش می گذارند. این شرکت ها در سطح جهانی بدلیل کیفیت، قدرت نوآوری، دانش علمی و نیز قابل اعتماد بودن در رتبه اول ایستاده اند.

هدف این نوشتار معرفی شرکت های اتریشی سردمدار بازار به جامعه بین امللی است. بدین ترتیب خدمات شرکتی آنها برای محل استقرار و تجارت در مرکز توجه قرار گرفته و در عین حال مشخص می شود چه انگیزه هایی در روند رشد و ضمانت موفقیت این شرکت ها دخیل هستند.  

اطلاعات بیشتر پیرامون قهرمانان ناپیدای اتریشی و فرصت های احتمالی همکاری را در شماره ویژه  نشریه دید تازه مطالعه فرمایید: 

FRESH VIEW Special Edition: Austria´s Hidden Champions [pdf, 7,831.5kb]

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA