Advantage Austria Показване навигация

Виенският университет празнува 650 години от създаването си

2015.04.30

Алма Матер Рудолфина Виндобонензис е най-старият университет в немскоезичното пространство и един от най-старите университети в Европа.

Виенският университет е основан на 12 март 1365 г. от херцог Рудолф IV по примера на Парижката Сорбона. Така той полага основите на една академична институция, която вече 650 години играе важна роля в духовния живот на Европа и ще продължава да участва в неговото формиране и в бъдеще.

Днес работят около 9.700 сътрудници в 19 факултета и центрове към Виенския университет. Университетът предлага 180 специалности за около 92.000 студенти. Това прави Виенският университет най-голямата изследователска институция в Австрия и същевременно най-голямото образователно средище. Чрез своите чуждестранни студенти университетът представлява и важно свързващо звено на град Виена към целия свят.

По особено въздействащ начин е представен преходът от миналото към бъдещето чрез новата Alumni Map . Чрез нея е създаден виртуален център за среща на всички абсолвенти на Виенския университет. Тук се създава една жива Алумни общност, чиято цел не е да се изтъкват личните предимства на нейните членове, а да се участва активно в определянето на бъдещето на университета – като ментор, споделящ своя опит и генератор на идеи.

Алумни общността в момента включва около 200.000 живи абсолвенти на Виенския университет. Дали във фирма, културна институция, в медиите, спорта, науката или политиката: Завършилите Виенския университет могат да бъдат намерени навсякъде.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA