Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Viedenská univerzita oslávi 650. výročie svojho založenia

2015.04.30

Alma Mater Rudolphina Vindobonensis  je najstaršou univerzitou v nemecky hovoriacich krajinách a patrí aj k najstarším univerzitám v Európe.

Viedenskú univerzitu založil 12. marca 1365 vojvoda Rudolf IV po vzore parížskej univerzity Sorbonne. Táto vzdelávacia inštitúcia prispievala od svojho založenia nasledujúcich 650 rokov k šíreniu vzdelanosti v Európe a jej vplyv na formovanie intelektuálneho života dominuje aj naďalej.

Dnes pracuje na Viedenskej univerzite približne 9 700 zamestnancov, ktorí sú umiestnení na jej 19 fakultách a iných centrách. Vďaka širokej ponuke až 180 študijných programov pre asi 92 000 študentov je Viedenská univerzita najväčšou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou v Rakúsku. Navyše tvorí jej veľký počet zahraničných študentov akési premostenie mesta so svetom. 

Novinka, ktorou je mapa absolventov , znázorňuje postupnú premenu z minulosti do budúcnosti a poskytuje virtuálne miesto stretnutia pre absolventov Viedenskej univerzity po celom svete. Cieľom tejto platformy je budovanie živej komunity absolventov, kde nejde o osobný zisk, ale skôr o  rozvoj univerzity do budúcnosti pomocou poradenstva, sprostredkovania skúseností a prísunu nových nápadov. V súčasnosti zahŕňa táto virtuálna komunita okolo 200 000 žijúcich absolventov Viedenskej univerzity, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach po celom svete, či už sa jedná o podnikanie, kultúru, médiá, šport, vedu alebo politiku.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA