Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Inovativní stavby z Rakouska

2015.09.08

Rakouské podniky disponují v plánování, podpoře a realizaci inovativních a trvalých stavebních projektů dlouhou tradicí a excelentní pověstí.

V předešlých 20 letech se výstavba radikálně změnila. Dnes pozornost prodejců a zadavatelů stále více přitahují inovativní koncepty, jako pasivní či nízkoenergetické stavby. Výstavba prochází transformačním procesem - od energie a techniky k člověku a životnímu prostředí. Žádaná je ekologicky zodpovědná výstavba zahrnující všechny relefantní aspekty. Hlavní myšlenkou je poznatek, že ekonomie, ekologie a společnost jsou prolínající se systémy.

Použití nových technologií umožňuje enormní potenciál úspory a rakouské hospodářství má co nabídnout. Udržitelná výstavba má mnoho dílčích aspektů a vyžaduje kromě speciálního plánování, výběru správných materiálů a odborného provedení také řádné užití použitých produktů. Rakouské společnosti zastávají v těchto oborech vedoucí pozice a disponují dlouhou tradicí a excelentní pověstí.

Výsledkem jsou inovativní a trvale udržitelné architektonické projekty, z nichž je ročně 50 představeno ve speciální brožuře. Jedinečná architektura hraje při výběru zásadní roli, jak dokazuje brožura:

50 inovativních budov z Rakouska 2015 [pdf, 7,868.0kb]

Downloads na téma

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA