Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

innovaatilised austria hooned

2015.09.08

Austria ehitusettevõtted omavad pikaajalist traditsiooni ja head mainet innovaatiliste ja jätkusuutlike ehitusprojektidega

Viimase 20 aasta jooksul on hoonete ehitamine radikaalselt muutunud. Tänapäeval on üha enam fookuses uuenduslikud kontseptid nagu passiivmaja, nullenergiamaja või plussenergiamaja. Hoonete ehitamine on pidevas muutumises, mida mõjutavad nii energia ning tehnikaareng kui inimene ja keskkond. Üha enam on vaja keskkonnateadliku ehitamist, mis hõlmab kõiki aspekte. Juhtmõtteks on saanud arusaam, et majandus, ökoloogia ja ühiskond on omavahel seotud süsteem.

Tänu uutele tehnoloogiatele on tänapäeval võimalik suurel määral energiat säästa. Jätkusuutlikul ehitamisel on mitmeid tahke, mis nõuab lisaks spetsiaalsele planeerimisele ka õigeid materjale ja nende nõuetekohast kasutamist. Neis valdkondades on Austria ettevõtted tänu oma pikale ehitustraditsioonile maailmas hea mainega ja juhtival kohal.

Selle tulemuseks on innovaatilised ja jätkusuutlikud arhitektuuriprojektid, millest 50 parimat hoonet on välja toodud kogumikus "Innovative Buildings of Austria".

Austria 50 innovaatilist ehitist 2015 (inglise keeles) [pdf, 7,831.6kb]

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA