Advantage Austria نمایش فهرست

ساختمان های نوآورانه از اتریش

2015.09.16

شرکت های اتریشی از سابقه ای طولانی و نامی خوب در طراحی، ترویج و اجرای پروژه های ساختمانی خلاقانه و نیز پایدار دارند.

طی بیست سال گذشته ساخت و ساز بطور اساسی تغییر یافته است.  امروزه تمرکز غالب سازندگان و پیمانکاران در امر ساخت و ساز بر مفاهیم نوآورانه مانند خانه های مجهول، خانه هائی با  انرژی صفر و خانه هائی با انرژی مثبت، قرار گرفته است.  ساخت و ساز در مسیر تغییر گام نهاده است - از انرژی و تکنیک به سوی انسان و محیط زیست. تقاضا در ساخت و ساز با احساس مسئولیت دربرابر محیط زیست  با در نظر گرفتن کلیه دیدگاه ها ی مرتبط رو به افزایش است. اصل اساسی در این میان آن است که اقتصاد، محیط زیست و جامعه سیستم هائی با ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند.

استفاده از فناوری های نوین، پتانسیل های بزرگی در امر صرفه جوئی ایجاد نموده است و اقتصاد اتریش در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد. ساخت و ساز پایدار از لایه های زیرین زیادی برخوردار است و در کنار یک طراحی ویژه و حرفه ای ، انتخاب صحیح مصالح و نیز اجرای درست و تخصصی به استفاده مناسب و بجا از محصولات بکار برده شده نیاز دارد. شرکت های اتریشی در این زمینه پیشگام بوده واز سابقه ای طولانی و شهرتی خوب برخوردار هستند. 

نتیجه، پروژه های معماری خلاقانه و پایداری هستند که سالانه 50 مورد از آنها در یک بروشور معرفی می شوند. همانگونه که در این بروشور قابل ملاحظه است، معماری فوق العاده ، اصل اساسی معرفی شدن است. 

 ۵۰ ساختمان های نوآورانه از اتریش 2015 [pdf, 7,868.0kb]

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA