Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

INOVATÍVNE BUDOVY Z RAKÚSKA

2015.09.08

Rakúske firmy sa vyznačujú dlhou tradíciou a excelentnou povesťou v plánovaní, podpore a realizácii inovatívnych, ako aj udržateľných stavebných projektov.

Počas uplynulých 20 rokov sa stavebníctvo radikálne zmenilo. Dnes je zo strany zadávateľov, ako aj dodávateľov čoraz viac kladený dôraz na inovatívne koncepty ako energeticky pasívny dom či dom s nulovou spotrebou energie.  V oblasti stavania prebieha transformačný proces – od energie a techniky až po človeka a životné prostredie. Záujem je najmä o ekologicky zodpovedné stavanie zahrňujúce všetky relevantné aspekty. Hlavnou myšlienkou je poznanie, že ekonómia, ekológia a spoločnosť spolu tvoria prepojený systém.

Využitie nových technológií predstavuje enormný potenciál úspor a v tejto oblasti môže rakúske hospodárstvo mnoho ponúknuť. Udržateľné stavanie má množstvo aspektov  a vyžaduje popri špeciálnom plánovaní a výbere vhodného materiálu aj odborný výkon a náležité použitie vybraných produktov. Rakúske firmy majú v týchto oblastiach vedúce pozície a vyznačujú sa dlhou tradíciou a excelentnou povesťou.

Výsledkom sú inovatívne a udržateľné architektonické projekty, z ktorých sa 50 každoročne zverejní v brožúre. Vynikajúca architektúra je pri tomto výbere neodlučiteľným kritériom, ako dokazuje táto brožúra:50 inovatívnych budov z Rakúska 2015 [pdf, 7,868.0kb]

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA