Advantage Austria Indicare navigare

Puterea apelor Europei este prezentată la Salzburg

2015.10.15

La RENEXPO® HYDRO 2015 - cel mai mare târg şi congres european din domeniul valorificării energiei apelor - se prezintă soluţii pentru utilizarea durabilă a puterii apelor şi pentru protecţia acestora.

Puterea apei este dedicată exclusiv producerii energiei "curate". Apa este de asemenea, un factor important în sanarea ecologică a apelor menajere din Europa, iar planurile naţionale ce privesc administrarea apelor sunt dezbătute în mod continuu.

Din ce în ce mai multe hidrocentrale se adaptează la directiva europeană 2000/60/EG (de ex. construcţia de scări funcţionale pentru peşti) şi îşi modernizează în acelaşi timp şi echipamentele.

Exact aceste proiecte definesc tema RENEXPO® HYDRO 2015 . În cadrul acestui eveniment sunt prezentate soluţii pentru valorificarea durabilă a puterii apelor şi protecţia acestora. Accentul se pune pe turbine, pe axele rotative din hidrocentrale, pe scările pentru peşti, pe tehnica de măsurare şi direcţionare, pe ţevi de scurgere şi generatoare, precum şi pe ştiinţă şi cercetare.

Congresul pe aceeaşi temă care are loc în acelaşi timp include conferinţe şi seminare şi oferă o serie întreagă de informaţii începând cu puterea microhidrocentralelor şi până la pomparea în aval a apelor, începând cu tehnica, trecând mai departe la ecologie şi finalizând cu eficienţa economică şi cu finanţarea. Excursiile tematice şi forumurile de specialitate incluse în programul cadru întregesc profilul evenimentului.

Mai multe informaţii despre RENEXPO® HYDRO 2015, care va avea loc în perioada 26 - 28 noiembrie 2015 la Centrul Expoziţional din Salzburg puteţi găsi pe site-ul evenimentului www.renexpo-hydro.eu

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA