Advantage Austria Показване навигация

BauZ! 2017 – Виенски конгрес за устойчиво строителство

2016.11.24

Международният конгрес BauZ! 2017 този път е под мотото „Какво ще се промени? Планиране 2017-2050“. 

 • Мотото на тазгодишния конгрес е свързано с Парижкото споразумение от 2015 г. за намаляване на парниковите емисии до 2050 г.. Какво трябва/следва/може да се промени при планирането и строителството през следващите години, за да се постигне тази цел?

  С този въпрост ще се занимава Международният конгрес BauZ! 2017 , който ще се проведе от 15 до 17 февруари 2017 г. в рамките на панаира Строителство & Енергия във Виена. Докладчици от Австрия, Финландия, Канада, както и от Швейцария, Словакия и САЩ ще реферират и дискутират по следните теми:

  • Сътрудничество въз основа на обща база данни
  • Разработване на локацията
  • Сградите като възлова мрежа от енергийно снабдяване и енергийно производство
  • Критерии за устойчиво и същевременно рентабилно изграждане на сгради
  • Разглеждане на жизнения цикъл
  • Измерване на успеха, осигуряване на качество
   

  Форумът започва в сряда на 15 февруари 2017 г. с разглеждането на значими нови сгради и благоустроени градски зони в района на Виена.

  През следващите два дена по време на конгреса се предвиждат доклади, уоркшопове по специализирани теми, вечерен прием, както и кратки бизнес срещи.

  Допълнителна информация за конгреса BauZ! 2017, както и за начина на регистрация и програмата предлага сайта на форума  

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA