Advantage Austria Prikaži navigacijo

Prometna infrastruktura iz Avstrije navdušuje po vsem svetu

2017.01.19

Avstrija je ena od pionirjev na področju prometne infrastrukture in mobilnih rešitev. Podjetja iz te branže uživajo velik ugled na mednarodni ravni.

Optimalna infrastruktura in prometna tehnika sta ključna dejavnika uspešnosti poslovne lokacije in kakovosti življenja v državi. Avstrijski ponudniki se z izzivi na mednarodnih trgih soočajo z inovativnimi rešitvami, razvojem novosti in uspešnim ter zanesljivim sodelovanjem.

Avstrijska podjetja, ki delujejo na področju prometne tehnologije (cestni, železniški, vodni promet, gradnja, varnost, inteligentni prometni sistemi/ITS, avtomatizacija, omejitev hrupa), posebej izpostavljajo pomen tehnološkega razvoja, saj lahko ustrezna implementacija privede do dolgoročnih rešitev na področju okoljske in prometne problematike. V Avstriji obstaja veliko podjetij – od tradicionalnih družinskih do mladih inovativnih novincev, ki se s svojimi izdelki in storitvami vsakodnevno dokazujejo na svetovnih trgih ter navdušujejo s svojim strokovnim znanjem na področju prometne in informacijske tehnologije, svetovanja ter inženiringa.

Več informacij o avstrijskih ponudnikih na področju prometne infrastrukture je na voljo v najnovejši izdaji publikacije FRESH VIEW. Publikacija je skupna pobuda ADVANTAGE AUSTRIA in avstrijskega Zveznega ministrstva za promet, inovacije in tehnologijo:

FRESH VIEW Prometna infrastruktura, št. 159 [pdf, 9,758.4kb]

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA