Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Alternatívne ekonomické a menové systémy – letná škola na tému „Ekonomika budúcnosti“: 26. júl- 11. august 2017 Viedeň, Rakúsko

2017.02.14

Viedenská Letná škola "Alternatívne ekonomické a menové systémy - AEMS" predstavuje aktuálne vízie budúceho rozvoja našej spoločnosti a ponúka interdisciplinárne vedomosti z ekonomiky, prírodných vied a filozofie. Uzávierka prihlášok je 25. apríla 2017.

"Značné problémy s ktorými sa stretávame nemôžeme vyriešiť pomocou myslenia na takej istej úrovni, ktoré ich vytvorilo." Tento citát Alberta Einsteina je mottom letnej školy Alternatívne ekonomické a menové systémy. Ekonómia budúcnosti. (AEMS Viedeň 2017). Kurz je zameraný nielen na študentov, ale aj na všetkých, ktorí premýšľajú nad dlhodobým vývojom našej spoločnosti.  

Súčasťou programu bude kombinácia vedeckých znalostí z ekonómie, prírodných, spoločenských a humanitných vied, so skúsenosťami z nedávnych praktických skúseností. Prezentované alternatívy siahajú od reorganizácie ekonomických a komoditných cyklov až k individuálno-etickým postojom.

AEMS Viedeň 2017 je organizovaná OeAD-WohnraumverwaltungsGmbHIniciatívou na podporu ekonómie spoločného blaha v spolupráci s Univerzitou Poľnohospodárskych Vied vo Viedni . Tento projekt bol ocenený Rakúskym spolkovým ministerstvom pre Pôdohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie a vodné hospodárstvo cenou "Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj - Best of Austria", kategórie: politická podpora za rok 2016 a cenou životného prostredia, ktorú udeľuje mesto Viedeň a získal nomináciu na ocenenie TRIGOS 2015 (kategória najlepšia spolupráca).

Podrobné informácie o kurze, podmienkach účasti a štipendijnom programe nájdete na webovej stránke letnej univerzity: http://www.summer-university.net/

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA