Advantage Austria Показване навигация

Living Standards Award 2018 – търсят се успешни фирми износители!!

2017.09.13

Наградата Living Standards Award 2018 отново изкарва пред завесата скритите шампиони

Austrian Standards търсят вече за четвърти път иновативни компании и лица, които използват стандартите и внедряват стратегически планирания по най-добрия начин в развитието на стандартите.

Особено в износа стандартите допринасят за достъпа до нови международни пазари. Въвели ли сте чрез използването на стандарт нов продукт успешно на пазара или сте го реализирали успешно? Тогава презентирайте Вашия опит и внесете Вашето предложение.

Журито е в международен състав, участието е отворено за всички националности, внасянето на документацията следва да е на английски език най-късно до 30 септември 2017 г.

Допълнителна информация за наградата Living Standards Award 2018, включително условията за участие и онлайн формуляр ще намерите на интернет страницата Award-Webseite .

Линкове към темата

 
Austrian Standards
 
Living Standards Award 2018
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA