ADVANTAGE AUSTRIA Prishtina download vcard
Zyra Tregtare Prishtinë
Ahmet Krasniqi 22
Arberia I
10000 Prishtina
Kosovo
 
+38138604 610
 
+38138249 285
prishtina@advantageaustria.org
 
www.advantageaustria.org/ks