Advantage Austria Pokaži navigaciju

KONFERENCIJA AUSTRIA CONNECT JUGOISTOČNA EVROPA

18. мај 2016 - 19. мај 2016
ZAGREB | HRVATSKA

Informacije o događajima

18. May 2016 - 19. May 2016T.12;T.13KONFERENCIJA AUSTRIA CONNECT JUGOISTOČNA EVROPA Hotel Dubrovnik, Zagreb

Ispostava Privredne komore Austrije - ADVANTAGE AUSTRIA Zagreb organizuje 18. und 19. maja 2016. u Zagrebu zajedno sa sestrinskim ispostavama u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, na Kosovu i u Crnoj Gori prvu regionalnu konferenciju AUSTRIA CONNECT Jugoistočna Evropa 2016

AUSTRIA CONNECT Jugoistočna Evropa 2016

„Business Subsidies & Financing in SEE“

Težište ove regionalne konferencije su mogućnosti finansiranja i subvencije u Jugoistočnoj Evropi (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna Gora). Osim toga konferencija pruža mogućnost umrežavanja sa potencijalnim poslovnim partnerima i razmenu iskustva.

Ciljna grupa ove manifestacije su austrijska preduzeća, potencijalni investitori u JIE, stručnjaci za privredu i subvencije u Jugoistočnoj Evropi kao i rukovodioci austrijskih preduzeća u Crnoj Gori.

Učešće na konferenciji u Zagrebu se naplaćuje, a namenjeno je austrijskim preduzećima kao i njihovim podružnicama i distributerima.

Uslovi učešća

Teilnahmebedingungen auf Deutsch 

Program na srpskom i nemačkom  

Obrazac za prijavu učešća

Anmeldeformular

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA