Advantage Austria Pokaži navigaciju

Privredni podaci o Austriji

22. јун 2015

Izdavanjem Statističnog godišnjaka Privredna komora Austrije informiše o najvažnijim privrednim kretanjima u Austriji.

Statistički godišnjak je pregled najvažnijih privrednih kretanja u prethodnoj godini. Pored prikaza stanja ukazuje se i na srednje - i dugoročne trendove i na merodavne statistične vrednosti kroz međunarodno poređenje.

Objavom odabranih statistika o strukturi i razvoju austrijske privrede, Privredna komora Austrije stavlja osnovne podatke na javno raspolaganje. 

Statistički godišnjak obuhvata zanimljive tabele i grafike, međunarodne preglede tj. upoređivanja, podatke o austrijskoj privredi, stanovništu, tržištu rada, privrednim granama, strukturi privrednih subjekata, spoljnoj trgovini itd.

Kako bi navedeni podaci bili dosledno dostupni, ova publikacija izlazi svake godine u maju. I statistički podaci za poređenje sa međunerodnim tržišten zasnivaju se na svežim podacima i prognozama.

Preuzmite statistički godišnjak na engleskom ili nemačkom jeziku u delu "srodni linkovi".

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA