Advantage Austria Pokaži navigaciju

Drvo iz Austrije za čitav svet

23. јун 2015

Drvo je kao građevinski materijal na međunarodnom tržištu na sve većoj ceni. Sa izvoznom kvotom od 68% drvna industrija Austrije dokazala se na vrlo konkurentnom tržištu.

Drvna industrija jeste važna izvozna potpora austrijske privrede. Tržišta sa različitim zahtevima i potrebama za održivim sirovinama su za ovu privrednu granu izazovno polje delatnosti. Austrijska drvna industriju se ovde ubraja u sam vrh. Zahvaljujući odličnim poznavanjem tržišta i vodeći računa o potrebama svojih partnera, austrijska preduzeća rapolažu klijentima u čitavom svetu.

Sve više prestižnih građevina se svesno gradi od drveta. Nova naučna saznanja utiču na to da se sve više primenjuje drvna građa i jača konkurentnost. Dugoročno gledano, razvoj ekološke svesti, aspekti klimatske politike i održiva raspoloživost govore sve više u prilog drvnoj građi. 

Drvna industrija je u načelu privredna grana koja je jako usredsređena ka izvozu. Izvozi se pre svega rezano drvo od četinara, lepljeno drvo, pločasti materijal i skije. Izvozna stopa je 2014. godine iznosila 68%. Najveći deo austrijskih d prioizvoda od drveta (74,4%) prvenstveno je isporučeno Evropskoj uniji, i to Nemačkoj i Italiji. Ostalih 25,6% otišlo je ostatku Evrope (13,1%) , državama u razvoju (2,8%) i ostalim zemljama (kao SAD i Japan) sa 9,7%. 

Drvna industrija Austrije trenutno broji 1.369 aktivnih preduzeća, od toga 959 pilana, a 2014. godine je dostigla sa 26.216 zaposlenih obim proizvodnje od 7,08 milijarde evra. Time su obuhvaćena pilane, građevina, industrija nameštaja, industrija drvne građe i proizvodnja skija. 

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA