Advantage Austria Pokaži navigaciju

Privredni podaci o Austriji 

11. јул 2017

Statistički godišnjak 2017 - godišnja publikacija Privredne komore Austrije pruža izbor najbitnijih i svežih podataka o privredi Austrije.

Statistički godišnjak daje informacije  o razvoju najvažnijih privrednih podataka iz prethodne godine. Pored prikaza tih podataka ukazuje se i na srednje- i dugoročne trendove, a upoređuju se i osnovni pokazatelji na međunarodnoj razini.  

Pažljivo odabranim statistikama o strukturi i razvoju austrijske privrede, Privredna komora Austirje stavlja besplatno na raspolaganje.izbor osnovnih podataka.  

U statističkom godišnjaku 2017 sadržane su zanimljive tabele i grafikoni, međunarodni pregledi tj. poređenja, korisni podaci o nacionalnim računima, populaciji, tržištu rada, privrednim granama, strukturi privrednih subjekata, spoljnoj trgovini itd.

Kako bi podaci bili što potpuniji, publikacija izlazi svake godine u maju, a međunarodna poređenja iz ove brošure zasnivaju se na svežim podacima i prognozama. 

Poslednji put osveženo:
29. јул 2017
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA