Advantage Austria Indicare navigare

Construcţii de maşini şi utilaje 

Austria este renumită ca lider în domeniul utilajelor, ingineriei industriale şi echipamentelor industriale. Cunoştinţele sale de specialitate contribuie la modernizarea continuă a numeroase sectoare industriale, inclusiv metalurgia, masele plastice şi mineritul. Utilaje şi echipamente din Austria – Surprisingly Ingenious

      Imprimare
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA