Advantage Austria Pokaži navigaciju

Investiciono poslovni skup: Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije

14.05.2012 - 15.05.2012
Master Centar - Novosadski sajam

Informacije o događajima

14. May 2012 - 15. May 2012B.28;B.11;B.26Investiciono poslovni skup: Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije
Kao zemlja sa velikim površinama obradivog zemljišta i pod šumom, Srbija ima veliki potencijal za proizvodnju biomase. Biomasa učestvuje sa 63 % u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora energije (OIE). Ukupan energetski potencijal biomase u Srbiji iznosi približno 2,7 miliona ten, što je količina veća od ukupne potrošnje nafte u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije. Od toga oko 1,7 miliona ten leži u ostacima poljoprivredne proizvodnje i oko 1 milion ten u drvnoj biomasi.

Procenjeno je da se svake godine u Srbiji proizvede ukupna količina od 12,5 miliona tona biomase, od toga u Vojvodini 9 miliona tona (72%).

Vlada Republike Srbije je postavila ciljeve za proizvodnju električne energije iz OIE - da do kraja 2012. godine poveća učešće električne energije proizvedene iz OIE za 2,2%, posmatrano u odnosu na ukupnu potrošnju električne energije u 2007. godini, i da zastupljenost biogoriva i ostalih goriva iz obnovljivih izvora na tržištu iznosi najmanje 2,2% u odnosu na ukupnu potrošnju goriva u transportu računato na osnovu energetskog sadržaja. Vlada je donela Akcioni plan za razvoj biomase u kojem je definisano da će održivo korišćenje biomase za potrebe generisanja energije u Republici Srbiji doprineti formiranju tržišno orjentisane politike u razmatranoj oblasti, što predstavlja ključni parametar u povećanju investicione atraktivnosti države.

Austrija je ove godine bila zemlja - partner Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.

15. maja 2012. godine Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije organizovalo je u saradnji sa Austrijskim klasterom poljoprivrede - AAC i Centralno-evropskim forumom za razvoj - CEDEF  Investiciono poslovni skup: Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije

U Master centru Novosadskog sajma 15.maja 2012. godine brojna preduzeća iz oblasti biomasa predstavilo je mogućnosti korišćenja poljoprivrednih ostataka kao izvor energije.

Investiciono poslovni skup: Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije otvorio je gospodin Andreas Haidenthaler, trgovinski savetnik Ambasade Austrije.

Na skupu su predstavljena savremena tehnološka rešenja za korišćenje biomase u proizvodnji energije i povećanje ukupnog udela proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji.

Investicioni skup je imao za cilj da lokalnim samoupravama i privredi sa pripremljenim projektima iz oblasti biomase omogući direktan kontakt sa austrijskim predstavnicima kompanija sa inovativnim tehnologijama za razvoj projekata iz ove oblasti.

Bliže informacije o austrijskim učesnicima možete da pronađete pod linkom "Preduzeća učesnici" aktiviranjem naziva preduzeća.

Održane prezentacije austrijskih izlagača možete da preuzmete u nastavku:Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA