Advantage Austria Pokaži navigaciju

Kvalitet i bezbednost hrane – od njive od trpeze

22.05.2013
10.00 - 12.00 časova
Sajam Novi Sad

Informacije o događajima

22. May 2013B.40;B.28;B.11Kvalitet i bezbednost hrane – od njive od trpeze Hajduk Veljkova 11, Kongresni cetar, sala 4

Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije u saradnji sa Austrijskim klasterom poljoprivrede – AAC 22.maja 2013. godine od 10.00 – 12.00 časova u sali 4 Kongresnog Centra organizuje seminar na temu „Kvalitet i bezbednost hrane – od njive do trpeze“.

Članice Austrijskog klastera poljoprivrede – AAC pokrivaju širok spektar proizvoda i usluga u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom kojima se obezbeđuje zdrav i bezbedan proizvod za ljudsku upotrebu u celom lancu proizvodnje. Preduzeća pokrivaju oblasti kao što su aditivi i premiksi za hranu stoke i živine, stajska tehnika, provera ispravnosti proizvoda, trgovina poljoprivrednim proizvodima, priplodna stoka, proizvodnja i zbrinjavanje semena kao i poljoprivredna tehnika.

Počasni govornik na ovom seminaru biće gdin Karl Schober ispred austrijskog Ministarstva za poljoprivredu, koji će održati referat na temu „Bezbednost kvaliteta u proizvodnji mleka“ .

Ostali predavači objavljeni su pod "Preduzeća učesnici".
Prezentacije su namenje svima koji su involvirani u proces proizvodnje prehrambenih proizvoda - od njive preko prerade do trpeze.
Učešće je besplatno, prijava učešća obavezna preko "prijavite se" ili elektronskim putem belgrad@advantageaustria.org .

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA