Advantage Austria Pokaži navigaciju

Poseta austrijske privredne delegacije "Zaštita od buke"

18.05.2015 - 20.05.2015
Beograd

Informacije o događajima

18. May 2015 - 20. May 2015B.54;B.31Poseta austrijske privredne delegacije "Zaštita od buke"

U vremenskom periodu od 19. – 20.5. 2015. Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije organizuje posetu austrijskih preduzeća  iz oblasti niskogradnje, a sa težištem na sistemima za zaštitu od buke.

Austrijska preduzeća posetiće Srbiju kako bi se upoznala sa stanjem niskogradnje i mogućnostima saradnje.

Posle uvodne prezentacije, delegacija će izaći na teren i razgledati nekoliko projekata u Srbiji, a u okviru poslovnih razgovora sa potencijalnim poslovnim partnerima tj. preduzećima iz oblasti niskogradnje biće razmotrene mogućnosti saradnje preduzeća iz Austrije i Srbije.

Program možete da preuzmete ovde [pdf, 158.7kb]

Pod ovim likom možete iz datoteke sa ovog portala da preuzmete nekoliko brošura u vezi sa gradnjom i tehnologijom gradnje Austrije: Brošure Fresh View

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA