Advantage Austria Pokaži navigaciju

Štand Austrije na Sajmu ekologije Ecofair u Beogradu

12.10.2016 - 14.10.2016
Beograd

Informacije o događajima

12. October 2016 - 14. October 2016B.23;B.26;B.52Štand Austrije na Sajmu ekologije Ecofair u Beogradu Beogradski sajam

Od 12.do 14.10.2016. održava se na Beogradskom sajmu Sajam ekologije "Ecofair" na kome će ove godine biti zastupljena i Austrija sa štandom kataloga austrijskih preduzeća

Austrija u poređenju sa Evropom ima vodeću ulogu u oblasti tehnike zaštite životne sredine. Tehnologije, koje se mogu upotrebiti za ekonomičnu i klimatski neutralnu proizvodnju energije, zauzimaju važno mesto u austrijskoj privredi.Ako se uporedi udeo ekološke industrije u bruto nacionalnom dohotku Austrija se u Evropskoj uniji nalazi na drugom mestu. Austrijskaa industrija tehnike za zaštitu životne sredine se razvija posebno brzo. Naročito u ovom trendu prednjači grana solarne toplote. Ukupni obrt tehnike za zaštitu životne sredine u Austriji iznosi oko 8,2 Mrd. evra.

Srbija ima ogroman potencijal za korišćenje prirodnih resursa, te bi austrijska tehnologija koju nude izlagači na štandu Austrije bila logičan korak u eksploataciji održivih izvora energije u Srbiji.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA