Advantage Austria Pokaži navigaciju

Kataloška izložba na Sajmu Energetika & Ecofair 2017

04.10.2017 - 06.10.2017
Beograd

Informacije o događajima

4. October 2017 - 6. October 2017B.24;B.52Kataloška izložba na Sajmu Energetika & Ecofair 2017 Beogradski sajam, Bulevar Vojvode Mišića 14, Beograd

Od 04.- 06. 10.2017. na Beogradskom sajmu biće održani 13. međunarodni sajam energetike kao i 13. međunaroski sajam zaštite okoline i prirodnih resursa "Ecofair" na kojima će ove godine ponovo biti zastupljena i Austrija sa štandom kataloga austrijskih preduzeća

Austrija u poređenju sa Evropom ima vodeću ulogu u oblasti tehnike zaštite životne sredine. Tehnologije, koje se mogu upotrebiti za ekonomičnu i klimatski neutralnu proizvodnju energije, zauzimaju važno mesto u austrijskoj privredi. Ako se uporedi udeo ekološke industrije u bruto nacionalnom dohotku, Austrija se u Evropskoj uniji nalazi na drugom mestu. Austrijska industrija tehnike za zaštitu životne sredine se razvija posebno brzo. Naročito u ovom trendu prednjači grana solarne toplote. Ukupni obrt tehnike za zaštitu životne sredine u Austriji iznosi oko 8,2 Mrd. evra.

Srbija ima ogroman potencijal za korišćenje prirodnih resursa, te bi austrijska tehnologija koju nude izlagači na štandu Austrije bila logičan korak u eksploataciji održivih izvora energije u Srbiji.


Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA