Advantage Austria Pokaži navigaciju

Uniqa ponovo najažurnije osiguranje

Uniqa osiguranja © Uniqa
11.02.2010

Uniqa osiguranje od auto odgovornosti i u 2009. godini prema izveštaju Narodne banke Srbije najažurnije osiguranje u Srbiji.

Izveštaj Narodne banke odnosi se na kriterij brzine obrade naloga za rešavanje štete  od tzv. auto - odgovornosti, tj. štete koje vlasinik vozila ili priključnog vozila načini trećim licima u saobraćaju.

Obuhvaćeno je 11 osiguravajućih društava koja su 2009. godine izdala 1,9 miliona polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA