Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Centar za razvoj trgovine Obaveza trgovaca do 31.marta 2011

Registrator © photocase.com/Chobe

© photocase.com/Chobe

21.02.2011

Zakon o trgovini (Službeni Glasnik 53/10) koji je počeo da se primenjuje od 01. januara 2011. godine, a u cilju unapređenja trgovine uvodi instituciju Centra za razvoj trgovine (u daljem tekstu - Centar). Centar je organizovan kao unutrašnja jedinica Sektora za trgovinu, cena i zaštite potrošača pri nadležnom Ministarstvu trgovine i usluga Republike Srbije . Planirano je da centar bude organizovan i da funkcioniše po principu rada javne agencije.

 Zakonom o trgovini je predviđeno da se Centar bavi razvojnim i stručnim poslovima iz oblasti razvoja tržišta i trgovine i obuhvata delokrug poslova :

· Prikupljanja podataka, praćenja kretanja na tržištu i razvoja trgovinske mreže (skup prodajnih objekata na području Republike Srbije) i pojedinim sektorima trgovine (Centar predlaže mere za otklanjanje poremećaja na tržištu, analizira kretanja cena proizvoda i usluga i njihov uticaj na inflaciju i životni standard, i sprovodi ekonomsku politiku u oblasti cena)

· Vođenja integrisanog informacionog sistema za praćenje trgovine i tržišta (uspostavljanje baze podataka o tržištu i trgovinskom sektoru s tim da se svi podaci koji se u okviru integrisanog sistema vode za pojedine trgovce smatraju službenom tajnom)

· Pripremanja stručne osnove za izradu propisa iz oblasti prometa roba ili usluga (Centar vrši pripreme propisa iz oblasti trgovine, cena i zaštite konkurencije i nadzor nad sprovođenjem već donetih propisa, sprečavanje zloupotrebe monopolskog položaja, dampinga i špekulativnih radnji)

· Davanja odobrenja na Studiju uticaja ako se utvrdi da takav uticaj nije nepovoljan na strukturu tržišta (Studija uticaja na strukturu tržišta se izrađuje za trgovinske formate čiji ukupni prodajni i skladišni prostor iznosi preko 2000 kvadratnih metara površine)

· Davanja odobrenja na elaborat kojim se određuju uslovi izdavanja oznake posebnog svojstva, odnosno kriterijumi za ocenu svojstava roba ili usluga i izdavanja oznake, a sve to na osnovu zahteva koji podnosi izdavalac oznake pritom vodeći računa da ne dođe do narušavanja ravnopravnosti učesnika na tržištu.

· Razvoja elektronske trgovine

· Obavljanja drugih razvojnih i stručnih poslova u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom (Centar izrađuje analize i predloge za efikasnije upravljanje i planiranje razvoja trgovine, daje smernice za strateška istraživanja i postavljanje strateških prioriteta i odgovara na pitanja tržišnih subjekata i davanje zakonskih objašnjenja).
Sve ovo ističemo usled postojanja zakonske novine u vidu obaveze za trgovce propisane članom 48. Zakona o trgovini. Naime, trgovac je u obavezi da dostavi Centru, jednom godišnje, a najkasnije do 31.marta tekuće godine, podatke sa stanjem za prethodnu godinu.

Podaci koji se dostavljaju Centru su svi podaci o trgovini i strukturi trgovinske mreže, a moraju se dostaviti na propisanom obrascu u pismenoj formi ili u elektronskom obliku dokumenta.
Po zakonu, tako dostavljeni podaci predstavljaju poslovnu tajnu.
Svrha dostavljanja ovakvih podataka Centru omogućava praćenje efekata ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine.

Sa druge strane, Centar, na sopstveni zahtev, potražuje podatke kojima raspolažu državni organi ili imaoci javnih ovlašćenja, koji ih prikupljaju radi vršenja evidencija i statističkih istraživanja. Dakle, trgovci takve podatke ne dostavljaju.

Kako nam je usmenim putem predočeno od strane Ministarstva trgovine i usluga, zakonom propisani obrazac je još uvek u izradi i njegova sadržina i forma biće regulisani odgovarajućim podzakonskim aktom, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

Ukoliko trgovac ne ispuni gore propisanu obavezu iz člana 48. Zakona, dakle, ne dostavi Centru podatke sa sadržajem, u roku i na način propisan zakonom, predviđena je sankcija u vidu pokrenutanja prekršajnog postupka, za koji se može izreći novčana kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice i od 5.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Informacije o Centru za razvoj trgovine stavila nam je u ovom sažetom obliku advokatska kancelarija Janković Popović & Mitć na raspolaganje. U slučaju dodatnih pitanja slobodno se obratite direktno tel: 011/207-6850.

Tekst zakona možete da preuzmete na portalu Ministarstva trgovine i usluga Zakoni

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA