Advantage Austria Pokaži navigaciju

Goveda iz Austrije

19.06.2012

Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja – OIE uvrstila je Austriju u vezi sa goveđim spongiformnom encefalipatijom u države sa zanemarljivim stepenom rizika.

Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja – OIE uvrstila je Austriju u vezi sa goveđim spongiformnom encefalipatijom u države sa zanemarljivim stepenom rizika.

Bliže informacije mogu se naći na portalu OIE pod ovim linkom

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA