Advantage Austria Pokaži navigaciju

cargo-partner podržava razvoj aviona spojenog trupa i krila

Letilica spojenih krila i trupa
18.07.2012

Budućnost avijacije: Kompanija za međunarodni transport i logistiku podržava razvoj aviona spojenih krila i trupa sa ljudskom posadom. cargo-partner pridaje veliki značaj odgovornosti prema životnoj sredini i održivosti. Iz tog razloga vlasnik kompanije, Stefan Krauter, podržava grupu za istraživanja u oblasti avijacije u pravljenju aviona spojenih krila i trupa sa ljudskom posadom.

Cilj projekta je da se primene nove i inovativne tehnologije u oblasti avioindustrije, kao što su kompozitni materijali, aerodinamika spojenih krila i trupa i pogonski sistemi za letenje, sa malom emisijom gasova, namenjeni očuvanju životne sredine. Zbog geometrijskog oblika tela sa spojenim krilima i trupom, aerodinamički otpor će biti smanjen i tako će potreba za energijom i ekonomski troškovi biti smanjeni za otprilike 25%.

Telo sa spojenim krilima – X projektni tim
Stefan Krauter, vlasnik cargo-partner grupe, pomaže Air Cargo projektnoj grupi, koja se sastoji od akademskih organizacija u Hamburgu i partnera iz ove privredne grane, u realizaciji aviona spojenih krila i trupa sa ljudskom posadom.
Konzorcijum BWB-X sastoji se od više partnera, a koordinator je Prof. Werner Granzeier.

Trajanje projekta
Ukupno predviđeno vreme za ovaj projekat je 5 godina i ono je podeljeno na nekoliko faza od prvog nacrta do realizacije. Nakon uspešnih probnih letova aviona spojenih krila i trupa bez posade, postoji dokaz da se može vršiti navigacija BWB-X ljudskom rukom.

“U projektu aviona spojenih krila i trupa sa ljudskom posadom po prvi put će se vršiti istraživanje i implementacija najnovijih tehnologija, tehnika i sistemskih aplikacija uz pomoć akademskih institucija, podršku zainteresovanih kompanija i grupe studenata”, navodi Prof. Werner Granzeier, koordinator konzorcijuma.
Austrijski stručnjak za logistiku Stefan Krauter je već neko vreme u kontaktu sa katedrom za saobraćajno inženjerstvo i konstrukciju letilica u Hamburgu i do sada je pomogao projekat BWB-AC 20.30 kao i grupu studenata sa fakulteta za tehnologiju i informatiku (HAW) u Hamburgu, koji su učestvovali u razvoju aviona sa turbo propelerom.

Motivacija Stefana Krautera da pomaže ovaj novi i izuzetan projekat aviona spojenih krila i trupa sa ljudskom posadom: “Kao vlasnik međunarodne kompanije za špediciju veoma sam zainteresovan za inovacije u cilju očuvanja životne sredine kako bi se smanjila potrošnja goriva i, kao rezultat toga, emisija CO2. Podrška razvoju avio inženjerstva u skladu sa zaštitom životne sredine predstavlja održivu priliku za zaštitu klime u avionskom prevozu robe i transportu uopšte.”

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA