Advantage Austria Pokaži navigaciju

Novi Zakon o privrednim društvima

Otvorena knjiga © photocase.com/Diddi

© photocase.com/Diddi

13.01.2012

Novi Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011) stupio je na snagu 4. juna 2011. godine, ali se primenjuje od 1. februara 2012. godine, osim člana 344. stav 9. i člana 586. stav 1. tačka 8) ovog zakona, koji će se primenjivati od 1. januara 2014. godine.

Povodom Zakona o privredinim društvima koji od februara 2012. godine stupa na snagu i na osnovu koga će preduzeća morati da izvrše neke pravne izmene, advokatska kancelarija Janković-Popović & Mitić sastavila je pregled saveta i izmena koji možete da preuzmete OVDE na nemackom i engleskom jeziku.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA