Advantage Austria Pokaži navigaciju

Biznis forum dunavskog regiona na temu: „IKT – dostignuća informacionih i komunikacionih tehnologija  “

19.07.2013

Evropska komisija i Evropski parlament usvojili su Strategiju Evropske unije za Dunavski region sa ciljem da intenziviraju saradnju zemalja Podunavlja. 14. i 15. novembra 2013. godine u Beču održava se Biznis forum dunavskog regiona na temu " IKT - dostignuća informacionih i komunikacionih tehnologija".

Ovoj manifestaciji će prisustvovati visoko rangirani stručnjaci koji će prezentovati svoju viziju sprovođenja Strategije Evropske unije za Dunavski region u pogledu informacione i komunikacione tehnologije (IKT).

Preduzeća, prvenstveno mala i srednja, imaju mogućnost da u okviru fiksno zakazanih B2B razgovora stupe u kontakt ne samo sa predstavnicima drugih preduzeća koja učestvuju na forumu, već i sa predstavnicima naučnih institucija i ustanova i da na taj način pronađu buduće kooperacione partnere.

Više informacija i program pronaći ćete na sledećem portalu: http://www.b2match.eu/danuberegionbusinessforum2013

Učešće je besplatno, a rok za prijavu ističe 10.11.2013. do kada je potrebno izvršiti registraciju, postavljanje svog profila i odabir sagovornika za B2B poslovne razgovore.

Realizacija foruma omogućena je  programom za  internacionalizaciju „go-international“, što je inicijativa austrijskog Saveznog ministarstva za privredu, porodicu i omladinu i Privredne komore Austrije, a u saglasnosti sa Generalnom direkcijom za regionalnu politiku Evropske unije.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA